mms-logo

Видео

Разбиране на ММС - Разговор с Джим Хъмбъл

AutismOne 2014 - QA с Кери Ривера, Д-р Марко Ругиеро и Д-р Андреас Калкер 

Доказателство за Излекуването на 154 Случая на Малария от Червеният Кръст

Световна Сензация на Червеният Кръст - Маларията Накрая е Победена!

Човекът зад ММС - Интервю с Джим Хъмбъл част 1

Човекът зад ММС - Интервю с Джим Хъмбъл част 2

Човекът зад ММС - Интервю с Джим Хъмбъл част 3

Човекът зад ММС - Интервю с Джим Хъмбъл част 4

ММС Конференция в София 2013г.- част 1

ММС Конференция в София 2013г.- част 2

ММС Конференция в София 2013г.- част 3

ММС Конференция в София 2013г.- част 4

ММС Конференция в София 2013г.- част 5

Информацията в този сайт е представена само за образователни цели. Тя не е предназначена за заместител на диагнозата, лечението или съветите на квалифициран, лицензиран медицински специалист. Представените факти се предлагат само като информация, а не като медицински съвет, и по никакъв начин никой не трябва да заключи, че практикуваме медицина. Потърсете съвет от медицински специалист за правилното прилагане на този материал в конкретна ситуация.

Никакви изявления в този сайт не са одобрени от администрацията по храните и лекарствата. Всеки продукт, споменат или описан в този сайт, няма за цел да диагностицира, третира, лекува или предотвратява заболявания. Препоръчваме Ви да направите свое собствено независимо проучване, преди да предприемете някакви действия.